21 december Voorlichtingsbijeenkomst ‘ Pilot Aanbestedingen Gemeente Amersfoort’

Dinsdagavond 21 december organiseert Gemeente Amersfoort een voorlichtingsavond over de hoe ZZP-ers kunnen meedingen naar gemeentelijke opdrachten. Onlangs is in Amersfoort een pilot ‘Electronische Marktplaats’ van start gegaan. Via deze pilot onderzoekt Gemeente Amersfoort andere manieren voor het inhuren van externen. Het project komt voort uit  de wens van het project ZZPBV om met name het kleinbedrijf een kans te bieden om aan gemeentelijke opdrachten te komen.

De pilot is van start gegaan met de ‘marktplaatsen’ voor de inhuur van tijdelijk ICT en civieltechnisch personeel (zie www.amersfoort.nl/aanbestedingen voor meer informatie over die marktplaatsen).  Via het online aanbestedingsplatform www.ctmsolution.nl kunnen ZZP-ers en ondernemingen zich inschrijven voor verschillende type opdrachten. Voldoen zij aan de voor de opdracht gestelde kwalificaties, dan worden zij automatisch geïnformeerd over beschikbaar komende opdrachten en kunnen zijn meedingen naar de opdracht.

De pilot is inmiddels uitgebreid met het werven van personen voor het programma ‘Amersfoort Innovatief Sterk’. Voor dit innovatieprogramma zoekt de gemeente Amersfoort vanaf 1 februari 2011 diverse personen, die projecten en deelprojecten binnen dit programma kunnen uitvoeren. Het programma ‘Amersfoort Innovatief Sterk’ omvat een samenhangend geheel van elkaar versterkende activiteiten, gericht op het scheppen van de juiste randvoorwaarden en het bieden van stimulansen om het groeipotentieel van de innovatieve, creatieve bedrijvigheid en de ICT in de stad Amersfoort optimaal te benutten.

Voorlichtingsbijeenkomt 21 december
Op dinsdagavond 21 december krijg je een toelichting op de pilot, een korte presentatie over hoe je je als ZZP-er kan inschrijven op de verschillende projecten. Uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen of voor een toelichting op specifieke aspecten van de pilot.

Waar: Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1
Wanneer: Dinsdag 21 december 2010, inloop 19.00 aanvang 19.30, eind 21.00

Aanmelding graag via onderstaand formulier

[contact-form 22 "PilotAanbesteding-21dec2010"]

Be Sociable, Share!

Speak Your Mind

*