Kennisbundel ZZP & de Stad

Het aantal ZZP’ers in Nederland neemt de laatste jaren sterk toe. De betekenis van deze groep voor de (lokale) economie wordt steeds groter. Sommige steden investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ZZP’ers. De gemeente Amersfoort voerde onder de noemer ZZP BV één van de 8 landelijke pilotprojecten wijkeconomie uit.

Tijdens het congres op 21 maart kwamen de ervaringen die zijn opgedaan met pilots wijkeconomie zoals het programma ZZP BV uitgebreid aan bod. De gemeente Amersfoort liet zien welke successen er zijn geboekt en welke verbeterpunten er zijn. Arjan van den Born, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, geeft vanuit een wetenschappelijke invalshoek inzicht in de succesfactoren.

Waar hebben ZZP’ers behoefte aan? Wat kunt u als overheid/gemeente doen om ZZP’ers te faciliteren? In de kennisbundel ZZP en de Stad leest u de bevindingen van het project ZZPBV

Download de kennisbundel ZZP en de Stad als PDF

Be Sociable, Share!

Speak Your Mind

*